Kategorier

Økt kunnskap om HMS i bedriften gir økt produktivitet. Stadig flere bedrifter velger å utdanne flere av sine ansatte innen helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidstilsynet stiller ikke krav til at alle ansatte skal ha HMS kurs, men det er uansett arbeidsgivers ansvar og sørge for at alle ansatte har god nok kunnskap om HMS til å utføre arbeidet på en trygg og effektive måte.

I følge arbeidsmiljøloven er det bare bedriftens øverste leder, som sitter med det overordnede HMS ansvaret, og verneombudet som skal ha dokumentert HMS kurs.

ethnic people walking in underground passage in masks
Photo by Ryutaro Tsukata on Pexels.com

Fordelene med å la flere ansatte gjennomføre HMS opplæring er likevel mange:

  • Forbedre arbeidsmiljøet
  • Øke produktiviteten på kontoret
  • Redusere sykefravær, både kort og langsiktig
  • Økt omdømme til din virksomhet
  • Mer attraktiv for nye ansatte

Ansatte har en medvirkningsplikt i HMS arbeidet. Det kan derfor være gunstig å øke forståelsen og kunnskapen hos de ansatte med HMS opplæring, for å bygge en god HMS-kultur. 

Representanter i arbeidsmiljøutvalg må også ha opplæring i HMS.

Grupperabatt for HMS opplæring

Dersom du leder en bedrift og ønsker at AMU eller andre grupper av ansatte skal gjennomgå HMS opplæring, tilbyr vi grupperabatter på opp til 70%.

Hva prisen blir, avhenger av hvor mange som skal ta kurset, hvor mye som skal tilpasses og hvordan kurspakken betales.