Kategorier

Har ledelsesstilen og «makt-utøvelsen» innvirkning på bedriftens helse, miljø og sikkerhetsprofil? Ja, mener flere studier. Ledernytt.no skriver om hvordan lederens deres holdninger og handlinger avgjør om de leverer sterkt eller svakt på HMS resultater.

Lederes fokus på HMS lønner seg

I senere tid har det imidlertid også kommet studier som ser på makt blant ledere opp mot virksomhetens resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

ledernytt

Enkelt forklart kan man i denne sammenheng skille mellom to typer ledere.

Den ene typen er fokusert på kostnadskontroll og økonomisk effektivitet. Den andre har fokus på å sikre en sterk og forutsigbar HMS-kultur.

Den sist nevnte typen ledere har et videre fokus og en bedre forståelse av hva som skal til for å lykkes i å skape an trygg, god og sikker arbeidsplass med gode vekstvilkår.

Disse lederne er ikke bare opptatte av å styrke fokuset på HMS-arbeidet, de investerer også konkrete ressurser i arbeidet med å redusere risiko og sikre de ansatte gode og trygge arbeidsforhold. Samtidig har de ofte med seg en altruistisk og etisk innstilling til dette arbeidet. En slik vurdering lå til grunn da tidligere styreleder og CEO i det amerikanske industriselskapet Alcoa uttalte: «If you want to understand how Alcoa is doing, you need to look at our workplace safety figures».

ledernytt

Lederens holdninger og handlinger kan fort bli bestemmende for situasjonen i bedriften. Det er således viktig at ledere er bevisste på sine handlinger og holdninger, og gir kolleger rundt seg et tydelig mulighet til å kunne gi tilbakemeldinger på deres strategi.

Bedre resultater med HMS opplæring

Gjennom lovpålagt HMS opplæring vil ledere få en innføring i verktøy og metodikk i HMS arbeidet. Slike verktøy er avgjørende for å komme i gang med et konstruktivt HMS arbeid med langsiktig perspektiv.

HMS fokus lønner seg. Et godt arbeidsmiljø gir bedre trivsel, øker produktiviteten og reduserer sykefravær. Ledere ser derfor viktigheten av å arbeide aktive med HMS hver dag. I tillegg er det ofte et krav fra kunder og leverandører at bedriften må dokumentere sitt HMS arbeid for å være med på anbud eller inngå avtaler generelt.