Kategorier
HMS nyheter fra Arbeidstilsynet

HMS utfordringer i transportnæringen. Arbeidstilsynet krever bedre HMS utdanning for transportnæringen

HMS kunnskapen i transportnæringen er i følge Arbeidstilsynet mangelfull.

60 % av de undersøkte virksomhetene har ikke gode nok arbeidsavtaler og 40 % har ikke kontroll på sine ansattes arbeidstid.

Dette viser en rapport fra Arbeidstilsynet.

Transportnæringen er preget av noen iboende arbeidsmiljørisikoer som preger de ansatte i næringen i form av økt hyppighet av sykefravær, ulykker, skader og andre helseplager. I tillegg er næringen utsatt for useriøse aktører som enten mangler evne eller vilje til å jobbe for anstendige arbeids- og lønnsvilkår for sine ansatte. Dette sammensatte risikobildet gjør at Arbeidstilsynet i en årrekke har hatt en fokusert innsats rettet inn mot transportnæringen.

Arbeidstilsynets rapport

Arbeidstilsynet sier på bakgrunn av funnene i rapporten at «Vi skal fortsette å holde et øye med bransjen» med tanke på oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet i fremtiden.

Arbeidstilsynet arbeider «risikobasert». Det vil si at de kontrollerer de aktørene hvor det er størst sannsynlighet for at vi avdekker brudd. Transportnæringen er i så måte i fokus for hyppige tilsyn.

Typer tilsyn fra Arbeidstilsynet

Siden 2019 har Arbeidstilsynet avdekket brudd på regelverket i 74 % av tilsynene. Dette er urovekkende.

En enkel løsning på utfordringene for transportbransjen kan være å gjennomgå et HMS kurs for bedriftens leder, samt gi alle ansatte et HMS kurs. Siden bransjen er preget av mye utenlandsk arbeidskraft finnes disse HMS kursene på engelsk og polsk i tillegg til norsk.

HMS kursene gir en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i transportbedriften.