Kategorier

Hva er HMS kurs? Trenger jeg HMS kurs? Det er kanskje et spørsmål som dukker opp dersom du er, eller nettopp har blitt, leder eller verneombud i bedriften. For det første, HMS er forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Og hvorfor må man ha kurs i HMS? Jo, HMS kurs for ledere og verneombud er nemlig lovpålagt.

Hva er HMS kurs?

Hva er HMS kurs for ledere?

HMS kurs for ledere er det enkleste å forklare ut fra lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier ettertrykkelig at bedriftens øverste leder skal ha HMS opplæring og kunne dokumentere denne. Begrunnelsen for dette er at bedriftens øverste leder har det overordnede ansvaret for de ansattes «ve og vel» på arbeidsplassen. Kjennskap til HMS er derfor sentralt.

For ledere innebærer våre HMS nettkurs å sette seg inn i lover, regler og forskrifter for deretter å gjennomføre «eksamen». Ved bestått test får man utstedt et gyldig HMS kursbevis. I tillegg får man et komplett internkontrollsystem gratis. Internkontroll er betegnelsen på det kontinuerlige HMS arbeidet som til en hver tid foregår i bedriften. Dette skal dokumenteres. Det gjøres i et internkontrollsystem.

Hva er HMS kurs for verneombud?

HMS kurs for verneombud er mye av det samme som for ledere, men med et mer «operativt fokus». Rent praktisk er dette kurset også et nettbasert HMS kurs. Forutsetningen er i midlertid at partene er enige om at det er hensiktsmessig ut fra risikobildet i bedriften å avvike fra kravet om 40 timers HMS kurs slik forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner. Dette dokumenteres i en kontrakt. Vårt online HMS kurs for verneombud er altså et alternativ til 40 timers HMS kurs.

For verneombud er HMS kurset rettet mot de praktiske oppgavene og rollene i HMS arbeidet. I tillegg får man også tilgang til verktøy og dokumenter man trenger i det daglige HMS arbeidet. Som for eksempel skjema for vernerunder og risikoanalyse.