Kategorier

Mobbing og trakassering er en betydelig utfordring i dagens arbeidsliv. Det er til enhver tid rundt fem prosent av norske arbeidstakere som opplever at de blir mobbet, mens i alt 15 prosent er utsatt for konflikter og trakasserende handlinger som kan utvikle seg til mobbing.

I avhandlingen sin ser Rajalingam på hvilke effekter mobbing på arbeidsplassen har på ansattes psykiske og fysiske helse. Målet med denne avhandlingen er å bidra til mer kunnskap om de biopsykososiale mekanismene som ligger til grunn for at mobbing fører til slike helseplager. Avhandlingen baserer seg på data fra en spørreundersøkelse med spyttprøver fra norske arbeidstakere, samt eksperimentelle dyre- og cellekulturforsøk.

Blir også fysisk syke

Arbeidet avdekker at det å bli utsatt for kraftig sosialt stress som mobbing har betydelig negative helsekonsekvenser. Videre viste dataene at slikt sosialt stress trolig kan gi langvarige endringer i både hjernen (hypofysen) og immunsystemet. Avhandlingen tas derfor til inntekt for at eksponering for mobbehandlinger på arbeidsplassen kan påvirke kroppslige nevroimmune prosesser, det vil si fremme betennelse.

I samsvar med tidligere publiserte arbeider viser flere av de nye artiklene i doktorgraden en sammenheng mellom mobbing og subjektive helseplager som angst og søvnproblemer. I tillegg peker den eksperimentelle delen av arbeidet på at det å bli utsatt for gjentatte sosiale nederlag faktisk også trolig gjør de som blir mobbet, fysisk syke. Dette er nytt og har tidligere fått lite oppmerksomhet.

Mer alvorlig enn tidligere antatt

Deler av disse fysiske forandringene syntes å være relatert til stresshormonet noradrenalin samt stressinduserte endringer i miltens immunceller som tidligere er vist å forårsake betennelse og nedsatt almenntilstand. I hvor stor grad mobbing ga psykiske og fysiske helseplager varierte imidlertid mye fra person til person, og var også avhengig av genetiske faktorer. Avhandlingen konkluderer med at mobbing i arbeidslivet trolig har mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt.

Dhaksshaginy Rajalingam (f.1992) har en mastergrad i molekylær biovitenskap fra Universitetet i Oslo i 2016. Siden 2017 har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. 9. desember kl. 12:00 forvarer hun sin doktorgradsavhandling digitalt ved Universitet i Bergen:

“The impact of workplace bullying and repeated social defeat on health complaints and behavioral outcomes: A biopsychosocial perspective”.

Mer info

Innlegget Ny doktorgrad: Mobbing i arbeidslivet kan gi alvorlige helseplager dukket først opp på STAMI.