Kategorier

Muskel- og skjelettplager rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Ferske tall fra NAV viser at muskel- og skjelettplager er hoveddiagnosen bak rundt 38 prosent av alle tapte dagsverk. Andelen har holdt seg stabil de siste ti årene. Tallene viser at plagene forekommer blant folk i alle aldre og i alle typer jobber. Og Norge er slett ikke alene om statistikken. Også andre europeiske land rapporterer om muskel- og skjelettplager som en av hovedgrunnene til sykefravær.

Mer enn bare tunge løft

Tradisjonelt har arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager blitt forbundet med tunge løft og monotone bevegelser, men forskningen viser at plagene også kan ha helt andre årsaker. For eksempel kan dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv eller et ugunstig psykososialt arbeidsmiljø øke muskelskjelettplager hos arbeidstakere. Eksempler på psykososiale arbeidsfaktorer som kan være helseskadelige og belastende for arbeidstakere er motstridende krav i jobben, tidspress og mangel på fleksibilitet og kontroll over arbeidet sitt.

En oversikt over hele arbeidsmiljøet er derfor nødvendig for å minske risikoen for at ansatte utvikler muskel- og skjelettplager og for å kunne jobbe forebyggende mot skader og sykdom på best mulig måte.

Info om webinaret

Tid: 23. oktober kl. 8.30–10.00
Sted: Webinar – påmeldte deltakere får tilsendt en lenke

Tema i webinaret
Innledere fra blant annet STAMI og Arbeidstilsynet vil snakke om disse temaene:

  • Hva kan være årsaken til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?
  • Hva kan virksomhetene gjøre for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?
  • Hvilke erfaringer har Arbeidstilsynet?
  • Hvordan påvirker Covid-19 arbeidsmiljø og helse?
  • Hva skjer i et IA-bransjeprogram?
  • Case fra en virksomhet.
  • Vi presenterer aktuelle verktøy som kan hjelpe i forebyggingsarbeidet.

Meld deg på her

Webinaret er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet. Det markerer starten på den europeiske kampanjen “Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning”, gjennomføres i samarbeid med det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA. Kampanjen skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk med å forebygge skader og sykdom.

Les mer om temaet og kampanjen.

Innlegget Webinar 23. oktober: Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager dukket først opp på STAMI.