Kategorier

Under koronapandemien har etterspørselen etter utstyr som vernemasker, vernebriller, visir og hansker vært stor, og mange har bestilt fra leverandører utenfor EUs indre marked.

Feilmerking og manglende dokumentasjon

Arbeidstilsynet påpeker at mange av produktene som tilbys ikke oppfyller helse- og sikkerhetskravene, og derfor er ulovlige å bruke i Norge.

– Det florerer med falske sertifikater, CE-merking på feil grunnlag og villedende dokumentasjon for det personlige verneutstyret. Av hensyn til helse og sikkerhet, er det viktig at verneutstyr som tilbys arbeidstakerne er i samsvar med regelverket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Den som ikke har inngående kjennskap til kravene for personlig verneutstyr, bør ikke importere slikt utstyr, sier Vollheim.

Over 30 tilsynssaker

Arbeidstilsynet er markedskontrollmyndighet for personlig verneutstyr som brukes i arbeidslivet. Hvis forsendelser med personlig verneutstyr ikke er forskriftsmessig, kan de bli stoppet i tollen og fulgt opp av Arbeidstilsynet gjennom markedstilsyn. I ytterste konsekvens, kan importøren av utstyr uten tilstrekkelig dokumentasjon og merking få forbud mot å importere varen, med krav om retur og i verste fall destruksjon.

Siden slutten av mars har Arbeidstilsynet opprettet over 30 markedstilsynssaker mot importører av personlig verneutstyr.

Les mer:
Personlig verneutstyr
Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet – personlig verneutstyr
Les også:
Statens Legemiddelverk om medisinsk beskyttelsesutstyr (legemiddelverket.no) 

Maskene på bildet ble importert som vernemasker, men manglet nødvendig dokumentasjon og merking. Arbeidstilsynet gav importøren forbud mot import og distribusjon av produktet i EUs indre marked. Illustrasjonsfoto fra Tolletaten.

Forskjell på munnbind og vernemaske

Personlig verneutstyr beskytter den som bærer utstyret mot alvorlig fare. For å vise hva det betyr, kan forskjellen mellom en vernemaske og et munnbind være illustrerende.

Et munnbind skal beskytte omgivelsene mot dråper fra munnen til personen som har munnbindet på, og trenger derfor ikke å være helt tettsittende. En vernemaske derimot, skal beskytte åndedrettsorganet til den som har masken på, og må derfor kunne festes tett mot huden for at personen bare skal puste inn luft som er filtrert. Vernemasker må derfor ha justerbare bånd som kan strammes fast rundt hodet. Ørestrikker kan ikke oppfylle kravet til tetthet.

Krav til personlig verneutstyr er strengere enn til munnbind. Munnbind som ikke er medisinsk utstyr, stilles det ikke krav til i EU/EFTA. Det skal derfor ikke CE-merkes.

Krav til merking av personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr skal:

  • være CE-merket og vise til PVU-forordningen EU 2016/425
  • ha entydig identifisering som typenummer, partinummer, eller serienummer
  • følges av informasjon om hva det beskytter mot
  • følges av en bruksanvisning som også skal være på norsk
  • følges av informasjon om importør og produsent
  • følges av informasjon om nettadressen hvor produsentens samsvarserklæring kan finnes. Samsvarserklæringen er produsentens egenmelding om hvilke krav produktet oppfyller.

Entydig identifisering av varen, gjør det mulig å knytte konkrete dokumenter til den konkrete varen.

Vernemasker tilhører strengeste kategori verneutstyr. Verneutstyr innen denne kategorien skal i tillegg være merket med nummeret til et kontrollorgan utpekt av en nasjonal myndighet i EU/EFTA. Det utpekte kontrollorganet skal bistå produsenten i prosessen med å samsvarsvurdere vernemasken. Kontrollorganet kvalitetssikrer produksjonsprosessen og tar stikkprøver av vernemaskene som så kontrolleres mot kravene. Når alt dette er gjennomført, kan produsenten CE-merke og samsvarserklære vernemasken.

Dersom produsenten ikke har fulgt denne framgangsmåten, er det ikke mulig for importøren å rette på mangelen ved grensen til EUs indre marked.

Les mer om regelverket knyttet til personlig verneutstyr:
Forskrift om personlig verneutstyr (PVU)

Kontaktperson

Solfrid Engene Røyset

Sjefsingeniør

97083411