Kategorier

Forskriftsendringen er fastsatt fordi begrensede helseressurser som følge av korona-situasjonen kan gjøre det vanskelig for dykkere å få fornyet en helseerklæring innen den utløper. Forskriftsendringen er blant annet fastsatt for å hindre smittespredning og opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.

Helseerklæringer som har utløpsdato fra og med 1. januar 2020 kan altså fornyes til og med 1. september 2020 uten en ny konsultasjon med en dykkerlege. Merk at en forlengelse av gyldigheten til en helseerklæring er avhengig av at dykkerens arbeidsgiver anser det som forsvarlig både for den enkelte arbeidsdykkeren og dykkerteamet. Arbeidsgivers vurdering av forsvarlighet skal dokumenteres.

Helseerklæringer skal ikke forlenges dersom arbeidstakere opplever helseproblemer som etter de ansattes vurdering gjør dem helsemessig udyktige. Det må da fremlegges ny helseerklæring.

Forskriftsendringen gjelder § 26-3 Helsekrav i forskrift om utførelse av arbeid. Endringen trådte i kraft 6.4.2020 og gjelder til og med 1.9.2020.

Les den midlertidige endringsforskriften her: 
Midlertidig forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no)

Les mer om helseerklæringer her:
Helseerklæring for arbeidsdykking

Arbeidstilsynets minner også om betydningen av gode smittevernrutiner, særlig ved rengjøring av dykkerutstyr og dykkermasker.