Kategorier

Hjemmekontor er ofte del av en fleksibel arbeidstidsordning, der hjemmekontoret er et supplement til det vanlige arbeidsstedet. Men den siste uken har mange arbeidsplasser blitt stengt, og hjemmekontor har blitt den nye, midlertidige arbeidshverdagen.   

Gjelder forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem i denne spesielle situasjonen, når arbeidsgivere har pålagt arbeidstakere å arbeide hjemmefra?

Midlertidig løsning

Hjemmekontor på grunn av koronaviruset kan trekke ut. Likevel er det tenkt å være en midlertidig løsning i de fleste tilfeller, siden det skyldes en akutt situasjon.

Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem § 1 andre ledd sier at forskriften ikke gjelder for hjemmearbeid som er kortvarig eller tilfeldig. Derfor gjelder altså ikke denne forskriften for de aller fleste hjemmekontor som skyldes koronasituasjonen.

Arbeidsmiljøloven gjelder

Arbeidsmiljøregelverket for øvrig gjelder likevel, uansett arbeidssted. Det betyr at arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlig. Det betyr også at arbeidsgiver bør gjøre det som må til for at arbeidet ikke skal føre til plager, skader og sykdom.

I denne spesielle situasjonen, som kan vare en stund, oppfordrer vi derfor arbeidsgivere og ansatte om å jobbe sammen for å finne gode midlertidige løsninger.

Hva bør arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgivere må snakke med arbeidstakerne for å sørge for en best mulig arbeidssituasjon.

Dette bør arbeidsgiver gjøre for arbeidstakere med midlertidig hjemmekontor:

  • Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør hva de trenger i arbeidshverdagen.
  • Sørg for at de har en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. Se sjekkliste for arbeid ved dataskjerm.   
  • Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.
  • Innfør eller bruk både formelle og uformelle digitale møteflater og -kanaler.
  • Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler.
  • Vurder om fleksibel arbeidstid kan hjelpe på utfordringene med stengte skoler og barnehager.

Se også Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet