Kategorier
HMS nyheter fra Arbeidstilsynet Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nå kan alle bestille HMS-kort for sine ansatte.

Vi vil framover jobbe med å forbedre brukervennlighet i bestillingsløsningen. Vi planlegger også brukertester.

Fjerning av nyinnført sperre

Leverandøren vår jobber med å fjerne nyinnført sperre som gjør at renholdsvirksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Det er foreløpig usikkert når dette vil være på plass. Følg med på hmskort.no