Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På mange industriarbeidsplasser ferdes de ansatte blant trucker og annen tung trafikk. 72 prosent av lederne i industrien betegner risikoen for sammenstøt og påkjørsler som en stor utfordring og bekymring i hverdagen.

På mange industriarbeidsplasser ferdes de ansatte blant trucker og annen tung trafikk. 72 prosent av lederne i industrien betegner risikoen for sammenstøt og påkjørsler som en stor utfordring og bekymring i hverdagen.