Kategorier

På kurset vil du blant annet høre om temaer som angår

• Forurensning og CVD – historisk oversikt
• Epidemiologisk kunnskap om kjemikalier og CVD
• Mekanismer
• Biomarkører og undersøkelsesmetoder
• Andre risikofaktorer enn kjemikalier
• Uoverensstemmelse mellom funn i arbeidsmiljø og ytre miljø

Målgruppen for kurset er arbeidsmedisinere og forskere, og andre med interesse for temaet.

Sted: Quality Hotel, Olavsgaard (mellom Oslo og Gardermoen)

Påmeldingsfrist 26. April

Les mer om kurset og meld deg på på NIVA sine nettsider.

Hva er NIVA

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet. Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene. Kursene blir arrangert ulike steder i Norden.

Innlegget NIVA-kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom dukket først opp på STAMI.