Kategorier
Hjerte- og karsykdommer Informasjon fra STAMI Kjemisk eksponering Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

26.-28. mai 2020 kan du delta på NIVA-kurset som omhandler kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom (CVD). STAMI-forsker Merete Drevvatne Bugge er kursleder. Kurset finner sted på Quality Hotel, Olavsgaard.

Innlegget NIVA-kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom dukket først opp på STAMI.

STAMI

På kurset vil du blant annet høre om temaer som angår

• Forurensning og CVD – historisk oversikt
• Epidemiologisk kunnskap om kjemikalier og CVD
• Mekanismer
• Biomarkører og undersøkelsesmetoder
• Andre risikofaktorer enn kjemikalier
• Uoverensstemmelse mellom funn i arbeidsmiljø og ytre miljø

Målgruppen for kurset er arbeidsmedisinere og forskere, og andre med interesse for temaet.

Sted: Quality Hotel, Olavsgaard (mellom Oslo og Gardermoen)

Påmeldingsfrist 26. April

Les mer om kurset og meld deg på på NIVA sine nettsider.

Hva er NIVA

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet. Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene. Kursene blir arrangert ulike steder i Norden.

Innlegget NIVA-kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom dukket først opp på STAMI.