Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bussjåfører og togkonduktører er spesielt utsatt for trusler og vold på jobben. Nå skal det svenske Arbetsmiljöverket foreta et landsomfattende tilsyn av 300 arbeidsplasser i den svenske kollektivtrafikken.

Bussjåfører og togkonduktører er spesielt utsatt for trusler og vold på jobben. Nå skal det svenske Arbetsmiljöverket foreta et landsomfattende tilsyn av 300 arbeidsplasser i den svenske kollektivtrafikken.