Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Antallet dødsfall i norsk arbeidsliv er fortsatt lavt, men Arbeidstilsynet mener det fortsatt er mye å hente på systematisk ulykkesforebygging.

Antallet dødsfall i norsk arbeidsliv er fortsatt lavt, men Arbeidstilsynet mener det fortsatt er mye å hente på systematisk ulykkesforebygging.