Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Elisabeth Sørbøe Aarsæther (54) er utnevnt som ny direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Elisabeth Sørbøe Aarsæther (54) er utnevnt som ny direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).