Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ved uhell eller ulykker blir kroppen lett nedkjølt. Å ta vare på pasientens kroppstemperatur på veien fram til sykehus, kan være livsviktig. Nå er protypen på en ny og forbedret løsning klar.

Ved uhell eller ulykker blir kroppen lett nedkjølt. Å ta vare på pasientens kroppstemperatur på veien fram til sykehus, kan være livsviktig. Nå er protypen på en ny og forbedret løsning klar.