Kategorier

Som mange har fått med seg har et hittil ukjent coronavirus forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019. I de fleste tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres nå om flere tilfeller fra andre kinesiske byer og i resten av verden. Foreløpig har ingen fått påvist dette viruset i Norge. Dersom vi får tilfeller av smitte i Norge, vil norske helsemyndigheter offentliggjøre informasjon om det. 

Arbeidsgiver bør risikovurdere faren for smitte

Selv om det foreløpig ikke er påvist smitte med det nye coronaviruset i Norge, bør man ha tenkt gjennom risikoen og planlagt tiltak på arbeidsplasser der ansatte kan komme i kontakt med smittede.

Helsepersonell på sykehus, som kan komme i kontakt med det nye coronaviruset, forventes å ha kompetanse og utstyr nok til å beskytte seg mot denne typen smitte. Andre arbeidsplasser bør også vurdere å ta med potensiell smitte i sine beredskapsplaner dersom man ikke allerede har dette. Dette kan for eksempel gjelde flyplasser og arbeidsplasser i helsevesenet.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Reiser bør inngå i risikovurderingen

Arbeidsgiver må også gjøre en risikovurdering av jobbreiser. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du reiseråd i forbindelse med det nye coronaviruset.

Reiserådene bør benyttes og følges nøye av virksomheter som har medarbeidere i de aktuelle områdene hvor det er utbrudd. Medarbeidere som befinner seg i slike områder bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering: reiseregistrering.no

Følg råd fra helsemyndighetene

Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået ECDC vurderer at ytterligere global spredning er sannsynlig, med størst risiko i landene med mest direkte kontakt med Wuhan. Det vil si land i Asia, men også i verden for øvrig – inkludert Europa. Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, spesielt i helsetjenesten, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres.

Situasjonen er under utvikling og Folkehelseinstituttet følger den nøye. Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om coronaviruset: www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.