Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å unngå smitte handler ikke bare om vår egen hygiene, men også om hvordan folk i nærmiljøet opptrer. En ny undersøkelse viser at seks av ti går tilbake på jobb før de er helt friske.

Å unngå smitte handler ikke bare om vår egen hygiene, men også om hvordan folk i nærmiljøet opptrer. En ny undersøkelse viser at seks av ti går tilbake på jobb før de er helt friske.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å unngå smitte handler ikke bare om vår egen hygiene, men også om hvordan folk i nærmiljøet opptrer. En ny undersøkelse viser at seks av ti går tilbake på jobb før de er helt friske.

Å unngå smitte handler ikke bare om vår egen hygiene, men også om hvordan folk i nærmiljøet opptrer. En ny undersøkelse viser at seks av ti går tilbake på jobb før de er helt friske.