Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vinteren har kommet de fleste steder i landet, og risikoen for arbeidsulykker på grunn av is og snø på veier og fortau øker. Noen yrker er mer utsatt enn andre.
Det er hjemmehjelpere, postbud, transportører og ansatte på byggeplasser som utsettes for f…

Vinteren har kommet de fleste steder i landet, og risikoen for arbeidsulykker på grunn av is og snø på veier og fortau øker. Noen yrker er mer utsatt enn andre. Det er hjemmehjelpere, postbud, transportører og ansatte på byggeplasser som utsettes for flest ulykker på glattisen. I tillegg kommer yrkestransporten.