Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeid og Helse 2019 er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er slik og med gode eksempler fra ulike virksomheter som jobber godt med kunnskapsbasert abeidsmiljøforebygging.

Innlegget Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse dukket først opp på STAMI.

Bilde av magasinet 2019

I årets nummer ser vi også spesielt på satsingen på arbeidsmiljø under den nye avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), hvor forebygging og arbeidsmiljø er vektlagt som ett av de mest sentrale virkemidlene for å lykkes med redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

– Nå skal bedriftene få gode, kunnskapsbaserte verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø, sier Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet i artikkelen «Arbeidsplassen i sentrum».

– For å jobbe riktig med arbeidsmiljøutfordringer, ligger det et premiss i bunn: Du må vite hva arbeidsmiljø først og fremst er, sier Pål Molander, direktør ved STAMI i artikkelen «Det handler om arbeidet».

– Det lokale partssamarbeidet er viktig, fordi de ansatte har masse å bidra med av gode løsninger, sier Per Ole Thorsen, HR-sjef i Bakehuset i artikkelen «Duften av dialog».

– Vi kan alltid bli bedre. Slike verktøy (En bra dag på jobb) tror jeg kan være nyttige for oss, forteller frisør og daglig leder Kristin Johansen i aritkkelen «Frisør av hjerte».

 

ÅPNE PDF: Arbeid og helse 2019.

Gå til bestilling

  • Magasinet kjem ut kvart år i slutten av året. Magasinet er gratis. Ved bestilling blir mottakaren automatisk abonnent.

  • Digital versjon av Arbeid og Helse 2019. Lavoppløst PDF.

Innlegget Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse dukket først opp på STAMI.