Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å ta imot kritikk på jobben, kan være like vanskelig som å gi det. Heder og ære får de fleste til å prestere bedre.

Å ta imot kritikk på jobben, kan være like vanskelig som å gi det. Heder og ære får de fleste til å prestere bedre.