Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10 årene, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10 årene, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).