Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det blir stadig flere alderspensjonister i Norge. Nå mottar 953.900 personer alderspensjon. Det utgjør 18 prosent av befolkningen.

Det blir stadig flere alderspensjonister i Norge. Nå mottar 953.900 personer alderspensjon. Det utgjør 18 prosent av befolkningen.