Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En overdreven tro på egne kunnskaper, liten erfaring og mangelfull risikovurdering. Dette er noen av årsakene til arbeidsulykker med håndholdte maskiner, ifølge det svenske Arbetsmiljöverket.

En overdreven tro på egne kunnskaper, liten erfaring og mangelfull risikovurdering. Dette er noen av årsakene til arbeidsulykker med håndholdte maskiner, ifølge det svenske Arbetsmiljöverket.