Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bare 15 prosent av virksomhetene sier at de i løpet av det siste året har ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet.

Bare 15 prosent av virksomhetene sier at de i løpet av det siste året har ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bare 15 prosent av virksomhetene sier at de i løpet av det siste året har ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet.

Bare 15 prosent av virksomhetene sier at de i løpet av det siste året har ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet.