Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Til tross for at risikobildet i arbeidslivet er sammensatt, ser norske virksomheter ut til å henge fast ved fysisk risikokartlegging. En helhetlig tilnærming vil gi et mer treffsikkert bilde, mener arbeidslivseksperter.

Til tross for at risikobildet i arbeidslivet er sammensatt, ser norske virksomheter ut til å henge fast ved fysisk risikokartlegging. En helhetlig tilnærming vil gi et mer treffsikkert bilde, mener arbeidslivseksperter.