Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På arbeidsplasser og i lokalmiljø landet rundt vil ergoterapeuter fortelle om sitt bidrag til å gjøre hverdagslivet mulig. Markeringene vil finne sted i dagene rundt 27. oktober.

På arbeidsplasser og i lokalmiljø landet rundt vil ergoterapeuter fortelle om sitt bidrag til å gjøre hverdagslivet mulig. Markeringene vil finne sted i dagene rundt 27. oktober.