Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Lærlinger er en sårbar gruppe. Hva skjer dersom de faller ut av arbeidslivet når de forsøker å komme seg inn i det?

Lærlinger er en sårbar gruppe. Hva skjer dersom de faller ut av arbeidslivet når de forsøker å komme seg inn i det?