Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sju av ti industriarbeidere i Norge har sett, hørt om eller selv vært direkte involvert i ulykker på jobben, går det fram av en ny rapport.

Sju av ti industriarbeidere i Norge har sett, hørt om eller selv vært direkte involvert i ulykker på jobben, går det fram av en ny rapport.