Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Om alle hadde like lav risiko for diabetes 2 som mannlige universitetslærere og kvinnelige fysioterapeuter, ville nesten halvparten av forekomsten av diabetes i den yrkesaktive befolkningen i Sverige forsvinne.

Om alle hadde like lav risiko for diabetes 2 som mannlige universitetslærere og kvinnelige fysioterapeuter, ville nesten halvparten av forekomsten av diabetes i den yrkesaktive befolkningen i Sverige forsvinne.