Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ulykker i forbindelse med gravearbeid får oftere alvorligere konsekvenser enn andre arbeidsulykker. Derfor sjekker Arbeidstilsynet tilstanden i bransjen.

Ulykker i forbindelse med gravearbeid får oftere alvorligere konsekvenser enn andre arbeidsulykker. Derfor sjekker Arbeidstilsynet tilstanden i bransjen.