Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sveriges første sikkerhetspark for byggebransjen ble nylig innviet ved Arlanda flyplass utenfor Stockholm. Sikkerhetsparken er et anlegg for fysisk trening med sikte på å redusere antall ulykker på nabolandets byggarbeidsplasser.

Sveriges første sikkerhetspark for byggebransjen ble nylig innviet ved Arlanda flyplass utenfor Stockholm. Sikkerhetsparken er et anlegg for fysisk trening med sikte på å redusere antall ulykker på nabolandets byggarbeidsplasser.