Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd står sentralt når arbeidet med inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020.

Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd står sentralt når arbeidet med inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020.