Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I år fikk Japan for første gang en arbeidsmiljølov som begrenser bruken av overtid.

I år fikk Japan for første gang en arbeidsmiljølov som begrenser bruken av overtid.