Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

For å unngå ulykker innfører Veidekke et nytt krav om sikkerhetsinnretning som hindrer at redskap faller av. Dette gjelder alle gravemaskiner over fem tonn som skal benyttes på entreprenørens prosjekter eller anlegg, og kravet blir fulgt opp med nye ru…

For å unngå ulykker innfører Veidekke et nytt krav om sikkerhetsinnretning som hindrer at redskap faller av. Dette gjelder alle gravemaskiner over fem tonn som skal benyttes på entreprenørens prosjekter eller anlegg, og kravet blir fulgt opp med nye rutiner og opplæringstiltak.