Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Firesafe Energy og Beerenberg har inngått samarbeidsavtale som omfatter både produkter og tjenester innenfor passiv brannsikring. Selskapene har kompletterende tilbud som sammen vil åpne nye markeder for begge selskaper.

Firesafe Energy og Beerenberg har inngått samarbeidsavtale som omfatter både produkter og tjenester innenfor passiv brannsikring. Selskapene har kompletterende tilbud som sammen vil åpne nye markeder for begge selskaper.