Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Statlige fiskerihavner der det ikke lenger drives aktiv fiskerivirksomhet skal selges. Målet er å gi anleggene annen bruksverdi og dermed ny aktivitet som kan komme lokalsamfunnet til gode.

Statlige fiskerihavner der det ikke lenger drives aktiv fiskerivirksomhet skal selges. Målet er å gi anleggene annen bruksverdi og dermed ny aktivitet som kan komme lokalsamfunnet til gode.