Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

20 leger er pr. i dag fratatt retten til å skrive ut sykmeldinger. Flere typer feil og regelbrudd er årsaken til at Nav har satt dem på sin «svarteliste».

20 leger er pr. i dag fratatt retten til å skrive ut sykmeldinger. Flere typer feil og regelbrudd er årsaken til at Nav har satt dem på sin «svarteliste».