Framleis problem med mjølstøv i bakerinæringa

- Sjølv om bransjen samla sett har blitt flinkare til å følgje regelverket, viser tilsyna at mange av verksemdene har hatt ei auke i konsentrasjonen av mjølstøv. Fleire ligg over grenseverdiane som er satt. Det er særleg dei små og mellomstore verksemdene som treng å jobbe meir systematisk med denne problematikken, særleg med tanke på ventilasjon, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Utsatt bransje

Bakerastma har vore og er framleis eit stort problem i bransjen. Bakarar har faktisk to, til tre gonger større risiko for astma og nesebetennelse enn resten av befolkninga. Det var bakgrunnen for at Arbeidstilsynet gjennomførte over to hundre tilsyn i bakeri i løpet av 2017 og 2018, der hovudmerksemda var på nettopp mjølstøv. Målet med tilsyna var å redusere risikoen for å verte sjuk eller få plagar av mjølstøv på jobb, men også å auke medvite omkring førebygging.

Betring etter første tilsynsrunde

Bransjen har sjølv jobba systematisk over ei lengre periode for å betre arbeidsmiljøstandarden og rapporten til Arbeidstilsynet slår fast at mykje er blitt betre dei siste åtte åra. Bakeria har blitt flinkare til å følgje regelverket, både med tanke på kartlegging og risikovurdering.

På tilsyna såg ein også at bakeria har blitt betre til å bruke reingjeringsmetodar som kan bidra til å redusere eksponering av mjølstøv. I tillegg har den konkrete mjølstøsvkonsentrasjonen i bakeria blitt redusert med  0,28 mg/m3 i snitt. Det er ein liten, men signifikant nedgang.

Les heile oppsummeringsrapporten frå tilsyna i bakeria her

Kontaktperson

Hilde Austrheim

Nasjonal koordinator for industrinæringa

454 29 870

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

Gamle vaner er vonde å vende

Spis sunnere, tren to ganger i uka og stress mindre. Et nytt år betyr gjerne nyttårsforsetter, for eksempel løfter om å begynne å leve mer bærekraftig og holdbart. Men livsstilsendringer skjer sjelden over natta, de krever motivasjon og utholdenhet. …

Ny bestillingsløsning for HMS-kort

En ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gir bedre oversikt over om registerpliktene er oppfylt og om HMS-kortet er gyldig.

Er du i faresonen for å bli utbrent?

Forskere har undersøkt hvilke faktorer som kan føre til utbrenthet.

– Det er viktig at dere trives på jobb

Helseminister Bent Høie brukte årets sykehustale til å forklare hvordan han skal jobbe med alle de ansattes tilbakemeldinger.

Storoffensiv mot asbest

Arbeidstilsynet varsler flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner i 2020.

Eldre vil jobbe mer og lenger

Når gjennomsnittlig levealder nærmer seg hundre år, vil vi trenge langt flere 75-åringer i jobb. Da må vi tenke helt nytt om hvordan arbeidslivet skal innrettes.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort