Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst for ved arbeidsmedisinske poliklinikker i Norge, viser ny STAMI-rapport.

Astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst for ved arbeidsmedisinske poliklinikker i Norge, viser ny STAMI-rapport.