Kategorier

I Norge er det krav om grunnopplæring fra sertifisert virksomhet for truck, kran og anleggsmaskiner.

Opplæringsplanen som nå er endret heter «Modul 4.2 Løfte- og stablevogner for gods, Truck». Den nye opplæringsplanen finner du her: Opplæring fra sertifsert virksomhet

Hva er nytt?

Opplæringsplanen har nå fått tydeligere krav til:

  • opplæring i bedrift
  • hva som skal inngå i «Avsluttende praktisk prøve»
  • at opplæringen skal gis i tråd med utstyrets bruksanvisning
  • at avsluttende praktisk prøve skal omfatte alle delmålene og ferdighetsmålene for opplæringen

For de tyngste truck-klassene over ti tonn (T6, T7 og T8) er kravene om ett års praksis og førerkort klasse B, fjernet.

Opplæringsplanen har også fått en anbefaling om at den som utsteder og fører register over kompetansebevis, kontrollerer at dokumentet «Avsluttende praktisk prøve» er i tråd med opplæringsplanen, se opplæringsplanens vedlegg 1.

Den nye opplæringsplanen er tydeligere på at Arbeidstilsynet eier planen, og det er gjort språklige forbedringer og oppdatering av forskriftshenvisninger.

Samarbeid om endringene

Denne revideringen har kommet i stand etter diskusjoner i Arbeidstilsynets «Fagforum for arbeidsutstyr». Deltakerne i fagforumet, inkludert partene i arbeidslivet, har hatt anledning til å komme med innspill til disse endringene.