Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I Sverige innføres det nå krav om medisinske kontroller for flere nye yrkesgrupper. I yrker der man arbeider mye med hender og håndledd, skal utøverne gjennomgå en kontroll minst hvert tredje år.

I Sverige innføres det nå krav om medisinske kontroller for flere nye yrkesgrupper. I yrker der man arbeider mye med hender og håndledd, skal utøverne gjennomgå en kontroll minst hvert tredje år.