Kategorier

Arbeidsrelatert astma var spesielt vanlig hos frisører, bakere og tømrere, og kontakteksem hos frisører og kokker.

– Disse funnene tyder på et særlig behov for godt primærforebyggende arbeid i disse yrkene for å forhindre sykdomsutvikling, sier Lisa Aarhus, en av forskerne bak rapporten.

Enklere å forebygge enn å lege

Hun understreker viktigheten av å jobbe forebyggende, fremfor å gjøre noe med problemene når de har oppstått, og gir følgende råd:

Så langt det lar seg gjøre bør man redusere irritanter og allergener i arbeidsmiljøet og sørge for korrekt bruk av verneutstyr som åndedrettsvern og hansker tilpasset arbeidet sitt, eksemplifiserer Aarhus.

Les også: Slik tar du vare på hendene dine på jobb.

 

Når sykdomsplagene først har oppstått, er det viktig at man ikke lenger utsettes for det som har ført til sykdom for ikke å forverre plagene. I noen tilfeller vil det være nødvendig med omplassering eller å skifte yrke.

Hun peker også på at alle leger bør være oppmerksomme på faren for at det kan være en relasjon mellom arbeid og astma og håndeksem blant yrkesaktive.

Frisører og malere mest utsatt

De hyppigste diagnosene som var registrert blant de unge arbeidstakerne var astma, kontakteksem og kronisk nesetetthet (rhinitt). Å bli utsatt for irriterende stoffer (irritanter/allergener) etterfulgt av andre kjemikalier var de hyppigste eksponeringene blant arbeidstakerne.

Yrkesgruppene som hadde flest sykdomstilfeller var frisør og maler/lakkerer. For arbeidsrelatert astma toppet frisør, baker og tømrere statistikken, mens for kontakteksem var frisør, kokk, rørlegger og mekaniker de vanligste yrkene.

Les hele rapporten

Pasientutredningsregister gir oversikt over arbeidsrelaterte plager

I den nye rapporten har forskerne analysert 910 pasientutredninger i aldersgruppen 20-29 år, utført ved en arbeidsmedisinsk poliklinikk i Norge i perioden 2010-2017. Rapporten beskriver de vanligste diagnosene, yrkene og eksponeringsfaktorene blant denne aldersgruppen. Dette bidrar til å danne et bilde av helseskadelige påvirkninger i dagens moderne arbeidsliv, som er viktig for målrettet forebyggende arbeid.

Rapporten er basert på et felles pasientutredningsregister som ble dannet i 2009 av de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Her registreres alle pasienter som blir utredet for mulig arbeidsrelatert sykdom.  Registeret gir en god oversikt over pasientutredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge.

Innlegget Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem dukket først opp på STAMI.