Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem

Arbeidsrelatert astma var spesielt vanlig hos frisører, bakere og tømrere, og kontakteksem hos frisører og kokker.

– Disse funnene tyder på et særlig behov for godt primærforebyggende arbeid i disse yrkene for å forhindre sykdomsutvikling, sier Lisa Aarhus, en av forskerne bak rapporten.

Enklere å forebygge enn å lege

Hun understreker viktigheten av å jobbe forebyggende, fremfor å gjøre noe med problemene når de har oppstått, og gir følgende råd:

Så langt det lar seg gjøre bør man redusere irritanter og allergener i arbeidsmiljøet og sørge for korrekt bruk av verneutstyr som åndedrettsvern og hansker tilpasset arbeidet sitt, eksemplifiserer Aarhus.

Les også: Slik tar du vare på hendene dine på jobb.

Når sykdomsplagene først har oppstått, er det viktig at man ikke lenger utsettes for det som har ført til sykdom for ikke å forverre plagene. I noen tilfeller vil det være nødvendig med omplassering eller å skifte yrke.

Hun peker også på at alle leger bør være oppmerksomme på faren for at det kan være en relasjon mellom arbeid og astma og håndeksem blant yrkesaktive.

Frisører og malere mest utsatt

De hyppigste diagnosene som var registrert blant de unge arbeidstakerne var astma, kontakteksem og kronisk nesetetthet (rhinitt). Å bli utsatt for irriterende stoffer (irritanter/allergener) etterfulgt av andre kjemikalier var de hyppigste eksponeringene blant arbeidstakerne.

Yrkesgruppene som hadde flest sykdomstilfeller var frisør og maler/lakkerer. For arbeidsrelatert astma toppet frisør, baker og tømrere statistikken, mens for kontakteksem var frisør, kokk, rørlegger og mekaniker de vanligste yrkene.

Les hele rapporten

Pasientutredningsregister gir oversikt over arbeidsrelaterte plager

I den nye rapporten har forskerne analysert 910 pasientutredninger i aldersgruppen 20-29 år, utført ved en arbeidsmedisinsk poliklinikk i Norge i perioden 2010-2017. Rapporten beskriver de vanligste diagnosene, yrkene og eksponeringsfaktorene blant denne aldersgruppen. Dette bidrar til å danne et bilde av helseskadelige påvirkninger i dagens moderne arbeidsliv, som er viktig for målrettet forebyggende arbeid.

Rapporten er basert på et felles pasientutredningsregister som ble dannet i 2009 av de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Her registreres alle pasienter som blir utredet for mulig arbeidsrelatert sykdom.  Registeret gir en god oversikt over pasientutredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge.

Innlegget Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

Butikkarbeidere og malere under lupen

Belastende arbeidsstillinger, gjentakende bevegelser og tunge løft er årsakene til en stor andel av de arbeidsskadene og sykdommene som registreres i yrkesskadestatistikken.

Nytt HMS-kort fra 2020

Den offisielle bestillingssiden for HMS-kort er ny fra 2020. Kontroller om HMS-kortet er gyldig.

Ny organisering av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet gikk den 1. januar 2020 fra en geografisk organisasjonsmodell med regioner til en funksjonell organisasjonsmodell med avdelinger som har landsdekkende ansvar innenfor sine områder.

Årets Miljøfyrtårn 2019

Stiftelsen Miljøfyrtårn har for fjerde gang kårer Årets Miljøfyrtårn. Prisen for konsern og store virksomheter gikk til Mester Grønn.

Gamle vaner er vonde å vende

Spis sunnere, tren to ganger i uka og stress mindre. Et nytt år betyr gjerne nyttårsforsetter, for eksempel løfter om å begynne å leve mer bærekraftig og holdbart. Men livsstilsendringer skjer sjelden over natta, de krever motivasjon og utholdenhet. …

Ny bestillingsløsning for HMS-kort

En ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gir bedre oversikt over om registerpliktene er oppfylt og om HMS-kortet er gyldig.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort