Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem

Arbeidsrelatert astma var spesielt vanlig hos frisører, bakere og tømrere, og kontakteksem hos frisører og kokker.

– Disse funnene tyder på et særlig behov for godt primærforebyggende arbeid i disse yrkene for å forhindre sykdomsutvikling, sier Lisa Aarhus, en av forskerne bak rapporten.

Enklere å forebygge enn å lege

Hun understreker viktigheten av å jobbe forebyggende, fremfor å gjøre noe med problemene når de har oppstått, og gir følgende råd:

Så langt det lar seg gjøre bør man redusere irritanter og allergener i arbeidsmiljøet og sørge for korrekt bruk av verneutstyr som åndedrettsvern og hansker tilpasset arbeidet sitt, eksemplifiserer Aarhus.

Les også: Slik tar du vare på hendene dine på jobb.

Når sykdomsplagene først har oppstått, er det viktig at man ikke lenger utsettes for det som har ført til sykdom for ikke å forverre plagene. I noen tilfeller vil det være nødvendig med omplassering eller å skifte yrke.

Hun peker også på at alle leger bør være oppmerksomme på faren for at det kan være en relasjon mellom arbeid og astma og håndeksem blant yrkesaktive.

Frisører og malere mest utsatt

De hyppigste diagnosene som var registrert blant de unge arbeidstakerne var astma, kontakteksem og kronisk nesetetthet (rhinitt). Å bli utsatt for irriterende stoffer (irritanter/allergener) etterfulgt av andre kjemikalier var de hyppigste eksponeringene blant arbeidstakerne.

Yrkesgruppene som hadde flest sykdomstilfeller var frisør og maler/lakkerer. For arbeidsrelatert astma toppet frisør, baker og tømrere statistikken, mens for kontakteksem var frisør, kokk, rørlegger og mekaniker de vanligste yrkene.

Les hele rapporten

Pasientutredningsregister gir oversikt over arbeidsrelaterte plager

I den nye rapporten har forskerne analysert 910 pasientutredninger i aldersgruppen 20-29 år, utført ved en arbeidsmedisinsk poliklinikk i Norge i perioden 2010-2017. Rapporten beskriver de vanligste diagnosene, yrkene og eksponeringsfaktorene blant denne aldersgruppen. Dette bidrar til å danne et bilde av helseskadelige påvirkninger i dagens moderne arbeidsliv, som er viktig for målrettet forebyggende arbeid.

Rapporten er basert på et felles pasientutredningsregister som ble dannet i 2009 av de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Her registreres alle pasienter som blir utredet for mulig arbeidsrelatert sykdom.  Registeret gir en god oversikt over pasientutredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge.

Innlegget Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

HMS-konferansen for bygg og anlegg

HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres 13. – 14. november i Lillestrøm.

Stressforsker: Empati koster

Kontaktyrker er krevende. Det er grunnen til at så mange i slike jobber møter veggen, mener svensk stressforsker.

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

Innlegget Kvinner og sykefravær dukket først opp på STAMI.

Bør norsk politi ha kroppskamera?

I flere land har politiet for lengst tatt i bruk kroppskamera. Nå vurderes det om norsk politi er klare for det samme.

Styrker kampen mot useriøst arbeidsliv

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får ekstra med midler over statsbudsjettet neste år for å ta hardere grep om den useriøse delen av arbeidslivet

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort