Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

150 millioner seere vil denne høsten og vinteren få med seg arbeidshverdagen til bilbergerne Thord og Bjørn i «Vinterveiens helter».

150 millioner seere vil denne høsten og vinteren få med seg arbeidshverdagen til bilbergerne Thord og Bjørn i «Vinterveiens helter».