Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Større fleksibilitet og bruk av langvakter har gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familie og har bedret arbeidsmiljøet, viser forsøk i staten.

Større fleksibilitet og bruk av langvakter har gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familie og har bedret arbeidsmiljøet, viser forsøk i staten.