Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ni av ti veiarbeidere er redde for sikkerheten når du er ute på arbeid. Utryggheten har økt over tid, for ti år siden var andelen 50 prosent.

Ni av ti veiarbeidere er redde for sikkerheten når du er ute på arbeid. Utryggheten har økt over tid, for ti år siden var andelen 50 prosent.