Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mange arbeidstakere mener at de ikke har noe nytt å lære i jobben sin, viser Lærevilkårsmonitoren fra Kompetanse Norge.

Mange arbeidstakere mener at de ikke har noe nytt å lære i jobben sin, viser Lærevilkårsmonitoren fra Kompetanse Norge.