Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser fersk statistikk fra SSB.

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser fersk statistikk fra SSB.