Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Leger og sykepleiere blir stadig mer positive til digitaliseringen i helsesektoren, men sier samtidig at det gir mindre tid til personlig kontakt.

Leger og sykepleiere blir stadig mer positive til digitaliseringen i helsesektoren, men sier samtidig at det gir mindre tid til personlig kontakt.