Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norge har systemer og reguleringer som ivaretar alle spørsmål som reises internasjonalt om sosial bærekraft i sjømatnæringen, viser en ny forskningsrapport fra Nofima.

Norge har systemer og reguleringer som ivaretar alle spørsmål som reises internasjonalt om sosial bærekraft i sjømatnæringen, viser en ny forskningsrapport fra Nofima.